Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Journal of Physics D: Applied Physics

Wydawca

IOP Publishing

ISSN

0022-3727

URL

http://iopscience.iop.org/journal/0022-3727

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

35