Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Journal of Physics D: Applied Physics

Rok 2017
Punktacja MNiSW

35 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

2,373