Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Journal of Remanufacturing

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości
6.5 Nauki chemiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

24344

Wydawca

Springer

ISSN

2210-464X

eISSN

2210-4690

Roczniki