Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Knowledge and Information Systems

Wydawca

Springer London

ISSN

0219-1377

eISSN

0219-3116

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

35