Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

LogForum

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport
5.3 Nauki o bezpieczeństwie
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Unikatowy identyfikator czasopisma

13739

Wydawca

Wyższa Szkoła Logistyki

eISSN

1734-459X

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

13