Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Management and Production Engineering Review

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Unikatowy identyfikator czasopisma

13866

Wydawca

Production Engineering Committee of the Polish Academy of Sciences; Polish Association for Production Management

ISSN

2080-8208

eISSN

2082-1344

Roczniki