Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Marketing i Rynek

Wydawca

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

ISSN

1231-7853

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9