Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Materials Letters

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.5 Inżynieria chemiczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
3.1 Nauki farmaceutyczne
4.3 Technologia żywności i żywienia
6.5 Nauki chemiczne
6.6 Nauki fizyczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

13979

Wydawca

Elsevier

ISSN

0167-577X

eISSN

1873-4979

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

35

Roczniki