Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Multimedia Tools and Applications

ISSN

1380-7501

eISSN

1573-7721

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

30