Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

New Journal of Chemistry

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.4 Inżynieria biomedyczna
2.5 Inżynieria chemiczna
2.7 Inżynieria materiałowa
3.1 Nauki farmaceutyczne
4.1 Nauki leśne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Technologia żywności i żywienia
6.4 Nauki biologiczne
6.5 Nauki chemiczne

Wydawca

Royal Society of Chemistry

ISSN

1144-0546

eISSN

1369-9261

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

30