Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: New Journal of Chemistry

Rok 2018
Punktacja MNiSW

30 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

3,069