Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Nucleic Acids Research

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.4 Inżynieria biomedyczna
3.1 Nauki farmaceutyczne
3.2 Nauki medyczne
3.4 Nauki o zdrowiu
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Technologia żywności i żywienia
4.5 Zootechnika i rybactwo
6.2 Informatyka
6.4 Nauki biologiczne
6.5 Nauki chemiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

15242

Wydawca

Oxford University Press

ISSN

0305-1048

eISSN

1362-4962

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

40