Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Nucleic Acids Research

Rok 2020
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.4 Inżynieria biomedyczna
3.1 Nauki farmaceutyczne
3.2 Nauki medyczne
3.4 Nauki o zdrowiu
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Technologia żywności i żywienia
4.5 Zootechnika i rybactwo
6.2 Informatyka
6.4 Nauki biologiczne
6.5 Nauki chemiczne

Punktacja MNiSW

200 [Lista 2019]

Impact Factor

11,501 [Lista 2019]