Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Procedia Computer Science

Wydawca

Elsevier

ISSN

1877-0509

Indeksowane w

W latach 2017-2018 czasopismo było ujęte w jednej z 5 baz: Scopus, Science CI Expanded, Social Sciences CI, Arts&Humanities CI, Emerging Sources CI

Roczniki