Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska

Wariant tytułu

EN Scientific Review - Engineering and Environmental Sciences

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.8 Inżynieria mechaniczna
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
6.4 Nauki biologiczne
6.7 Nauki o Ziemi i środowisku

Unikatowy identyfikator czasopisma

26368

Wydawca

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ISSN

1732-9353

eISSN

2543-7496

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10