Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Przegląd Organizacji

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Unikatowy identyfikator czasopisma

200243

Wydawca

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

ISSN

0137-7221

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

13