Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

RAIRO - Operations Research

ISSN

0399-0559

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15

Roczniki