Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Reactive and Functional Polymers

Wydawca

Elsevier

ISSN

1381-5148

eISSN

1873-166X

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

35