Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych

Wariant tytułu

EN Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection

Wydawca

Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej

ISSN

1896-3641

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7