Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Steel and Composite Structures

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna

Unikatowy identyfikator czasopisma

18923

Wydawca

Techno Press

ISSN

1229-9367

eISSN

1598-6233

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

30