Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Structural Engineering International

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
5.3 Nauki o bezpieczeństwie

Unikatowy identyfikator czasopisma

18987

Wydawca

International Association for Bridge and Structural Engineering

ISSN

1016-8664

eISSN

1683-0350

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15