Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów

Wydawca

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza

ISSN

1234-8872

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

12