Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Technological and Economic Development of Economy

Wydawca

Vilnius Gediminas Technical University

ISSN

2029-4913

eISSN

2029-4921

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

35

Roczniki