Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Tehnički Vjesnik - Technical Gazette

Wydawca

Faculty of Mechanical Engineering in Slavonski Brod, Faculty of Electrical Engineering in Osijek, Faculty of Civil Engineering in Osijek

ISSN

1330-3651

eISSN

1848-6339

URL

http://hrcak.srce.hr/tehnicki-vjesnik

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

20