Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Vibrations in Physical Systems

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.4 Inżynieria biomedyczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna

Unikatowy identyfikator czasopisma

27032

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Adres

ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
e-mail: office_ed@put.poznan.pl
www.ed.put.poznan.pl

Redakcja

Institute of Applied Mechanics, Poznan University of Technology, Adres redakcji: ul. Jana Pawla II 24, 61-139 Poznan, Poland, tel. + 48 61 665 23 01, +48 61 665 23 39, Adres e-mail: office_am@put.poznan.pl

ISSN

0860-6897

Częstotliwość

rocznik

URL

https://vibsys.put.poznan.pl/

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-cad6311a-673e-4a62-838e-2c6cd7edaf09?q=93a19140-8f98-4183-9800-0fbed8491dc6$1&qt=IN_PAGE

Roczniki