Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Vibrations in Physical Systems

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.4 Inżynieria biomedyczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna

Unikatowy identyfikator czasopisma

27032

Wydawca

Poznan University of Technology

ISSN

0860-6897

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

5