Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Vibrations in Physical Systems

Rok 2018
Punktacja MNiSW

5 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]