Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie

ISSN

0137-2599

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

6

Roczniki