Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie

Rok 2013
Punktacja MNiSW

6,0