Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Adres

ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
e-mail: office_ed@put.poznan.pl
www.ed.put.poznan.pl

ISSN

0079-4503