Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Poprzedni tytuł

PL Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka

Unikatowy identyfikator czasopisma

1001615

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Adres

ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
e-mail: office_ed@put.poznan.pl
www.ed.put.poznan.pl

Redakcja

Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Adres redakcji: ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań, tel. 61 665 23 88, fax. 61 665 23 89, Adres e-mail: zkwe@put.poznan.pl

ISSN

1897-0737

Częstotliwość

nieregularne

URL

http://www.iee.put.poznan.pl/wydawnictwa/

Katalog

zz2007967623

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-1897-0737-poznan_university_of_technology_academic_journals__electrical_engineering?q=4d7b17be-54cc-4208-996e-73abd90c884e$6&qt=IN_PAGE

Uwagi

Dostępność tekstów na witrynie czasopisma bezpłatna.

Roczniki