Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport

Poprzedni tytuł

PL Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Pojazdy

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Adres

ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
e-mail: office_ed@put.poznan.pl
www.ed.put.poznan.pl

ISSN

1642-6606

URL

fwmt.put.poznan.pl/podgrupa,wydzial_zeszyty_naukowe,1163,o_zeszytach.htm

Uwagi

Następny tytuł: Journal of Mechanical and Transport Engineering