Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport

Poprzedni tytuł

PL Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Pojazdy

Następny tytuł

EN Journal of Mechanical and Transport Engineering

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Adres

ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
e-mail: office_ed@put.poznan.pl
www.ed.put.poznan.pl

Redakcja

Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Adres redakcji: ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Budynek BM, pok. 424, tel: (061) 665-2017

ISSN

1642-6606

Częstotliwość

nieregularne

URL

fwmt.put.poznan.pl/podgrupa,wydzial_zeszyty_naukowe,1163,o_zeszytach.htm

Katalog

cc2002006549

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-1642-6606-zeszyty_naukowe_politechniki_poznanskiej__maszyny_robocze_i_transport?q=d4652067-88fb-4e45-bf9e-993e82b2e3fa$6&qt=IN_PAGE