Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Poprzedni tytuł

PL Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport

Unikatowy identyfikator czasopisma

1001204

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Adres

ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
e-mail: office_ed@put.poznan.pl
www.ed.put.poznan.pl

Redakcja

Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Adres redakcji: Instytut Silników Spalinowych i Transportu, ul. Piotrowo 3, Budynek BM, pok. 424, 60-965 Poznań, tel: (061) 665-2017, Adres e-mail: jmte@put.poznan.pl

ISSN

2300-3596

eISSN

2449-920X

Częstotliwość

kwartalnik

URL

http://jmte.put.poznan.pl/index.php/jmte/index

Katalog

xx003000492

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6e0f98cb-9519-46f4-ab5b-b9d519a0fd86?q=6620e8f2-16d2-4181-ad36-856162e588b5$1&qt=IN_PAGE

Uwagi

Czasopismo wydawane w wolnym dostępie w internecie

Roczniki