Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Previous title

PL Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport

Journal unique ID

1001204

Publisher name

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Address

ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
e-mail: office_ed@put.poznan.pl
www.ed.put.poznan.pl

Editorship

Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Adres redakcji: Instytut Silników Spalinowych i Transportu, ul. Piotrowo 3, Budynek BM, pok. 424, 60-965 Poznań, tel: (061) 665-2017, Adres e-mail: jmte@put.poznan.pl

ISSN

2300-3596

eISSN

2449-920X

Publication frequency

quarterly

URL

http://jmte.put.poznan.pl/index.php/jmte/index

Catalog

xx003000492

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6e0f98cb-9519-46f4-ab5b-b9d519a0fd86?q=6620e8f2-16d2-4181-ad36-856162e588b5$1&qt=IN_PAGE

Comments

Czasopismo wydawane w wolnym dostępie w internecie

Journal years

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.