Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Ekonomiczne Problemy Usług

Poprzedni tytuł

PL Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

Wydawca

Uniwersytet Szczeciński

ISSN

1896-382X

eISSN

2353-2866

URL

https://wnus.edu.pl/epu/pl/page/strona-glowna

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8

Roczniki