Trwa generowanie pliku...

Strona główna / Czasopisma / Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług

Tytuł czasopisma

Tytuł Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
Wydawca

Uniwersytet Szczeciński

ISSN

1640-6818

eISSN

2353-2866

Ujednolicona punktacja MNiSW za lata 2013-2016

8

Roczniki