Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

Wydawca

Uniwersytet Szczeciński

ISSN

1640-6818

eISSN

2353-2866

Uwagi

Nowy tytuł: Ekonomiczne Problemy Usług ISSN 1896-382X

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8