Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wydawca

Uniwersytet Szczeciński

ISSN

1733-2842

eISSN

2300-4460

Uwagi

Podany ISSN występuje na Liście MNiSW. Od roku 2016 na stronie czasopisma ISSN 2450-7741.

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9