Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Rok 2017
Punktacja MNiSW

9 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]