Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Numer czasopisma

Opublikowano w

Czasopismo: IFAC-PapersOnLine | Rocznik: 2015 | Tom: vol. 48

Numer iss. 3
Data opublikowania

2015

Zaprezentowany na

15th IFAC Symposium onInformation Control Problems inManufacturing — INCOM 2015, 11-13.05.2015, Ottawa, Canada