Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Multidimensional approach to the supply chain

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

IFAC-PapersOnLine

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 48 | Numer: iss. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Supply chain
  • transport
  • simulation
  • multimodal approach
Strony (od-do)

2121 - 2126

DOI

10.1016/j.ifacol.2015.06.402

Zaprezentowany na

15th IFAC Symposium onInformation Control Problems inManufacturing — INCOM 2015, 11-13.05.2015, Ottawa, Canada

Publikacja indeksowana w

WoS (15)