Processing may take a few seconds...

Published in

Journal: Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne | Journal year: 2017

Number nr 1 (112)
Title

PL Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część I. Droga kolejowa

EN Modern Technologies and Anagement Systems for Rail Transport. Part I: Railway Track

Comments

Błąd w tyt. numeru: "anagement" zamiast "management"

Articles (1)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.