Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Numer czasopisma

Opublikowano w

Czasopismo: Informatyka Ekonomiczna | Rocznik: 2019

Numer nr 3(53)

Artykuły (7)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS