Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Application of Grey Systems Theory in analysis of relationships between family enterprise communication and their market attitude

Autorzy

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

PL Zastosowanie teorii szarych systemów w analizie relacji między komunikacją a postawą rynkową przedsiębiorstw rodzinnych

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Informatyka Ekonomiczna

Rocznik: 2019 | Numer: nr 3(53)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • marketing communication
  • family business
  • uncertain system
  • grey relation analysis.
Strony (od-do)

30 - 48

DOI

10.15611/ie.2019.3.03

URL

http://businessinformatics.ue.wroc.pl/?page_id=9

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

20