Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Numer czasopisma

Opublikowano w

Czasopismo: Przedsiębiorczość i Zarządzanie | Rocznik: 2017 | Tom: t. 18

Numer z. 12, cz. 2
Redaktorzy

Tytuł

PL Globalne i regionalne wyzwania przedsiębiorczości i innowacyjności

Data opublikowania

2017