Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Przedsiębiorczość i Zarządzanie | Rocznik: 2017 | Tom: t. 18

Numer z. 4, cz. 1