Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Przedsiębiorczość i Zarządzanie | Rocznik: 2017 | Tom: t. 18

Numer z. 6, cz. 1
Redaktorzy

Tytuł

PL Sukcesja i zachowanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych. Cz. 1

Data opublikowania

2017