Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Przedsiębiorczość i Zarządzanie | Rocznik: 2017 | Tom: t. 18

Numer z. 6, cz. 3
Redaktorzy

Tytuł

PL Firmy rodzinne - rozwój teorii i praktyki zarządzania

Data opublikowania

2017