Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Colloids and Surfaces B-Biointerfaces | Rocznik: 2013

Numer vol. 111
Data opublikowania

2013