Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | Rocznik: 2017

Numer vol. 95
Zaprezentowany na

World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2017), 11-15.09.2017, Prague, Czech Republic