Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Quality Improvement of Ground Works Process with the Use of Chosen Lean Management Tools - Case Study

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 95

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

022032-1 - 022032-10

DOI

10.1088/1755-1315/95/2/022032

Zaprezentowany na

World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2017), 11-15.09.2017, Prague, Czech Republic

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

15 [Przepisy wprowadzające ustawę [...] Art. 324.2a]

Publikacja indeksowana w

WoS (15)