Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation

Rok 2013
Punktacja MNiSW

25

Impact Factor

1,228