Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
6.6 Nauki fizyczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

7970

ISSN

1070-9878

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

30